Leiepriser Skihytta

Ukedager/helgedager
Mandag - torsdag
08:00 - 16:00
Mandag - fredag
17:00 - 24:00
Fredag, lørdag eller søndag
10:00 - 24:00
Leie helg: Fredag 16:00 - søndag 12:00
Priser

Medlemmer av Lørenskog Skiklubb får 20% rabatt på disse prisene. Gjelder kun de som har vært medlem lenger enn 1 år.Kr. 5000,-Kr. 5000,-Kr. 7000,-

Kr. 10000,-

Leiebetingelser

Disse betingelsene må leses, forstås og aksepteres for å kunne leie Skihytta. Dette bekreftes ved egen avkrysningsknapp i leieskjemaet under meny øverst på siden.

ANSVAR
Kontaktperson oppgitt i skjemaet må være over 20 år, og svarer for kontraktsbetingelser samt at lokalene med inventar tilbakeleveres i samme stand som da lokalene ble tatt i bruk.

Leietager skal sørge for at alt dekketøy er rengjort og satt på plass der hvor det opprinnelig ble oppvart. Alle elektriske apparater skal slås av når leietager avslutter sitt arrangement. Spesielt skal levende lys som er benyttet under arrangementet være slukket. Eventuelle skader på inventar/dekketøy skal opplyses ved tilbakelevering/utsjekking, og erstattes ved egen fakturering.

Antall personer som kan være til stede under et arrangement er maksimalt 50 personer. Til middagsselskap anbefales ca 40 personer som maks med tanke på bordoppsett. Det vises forøvrig til gjeldende brannforskrifter som skal overholdes se oppslag i hytta.

Leietager v/oppgitt kontaktperson skal gjøre de praktiske avtaler med vaktmester som omfatter opplåsing og tilgang til lokalene samt varsle når arrangementet er avsluttet.

Ved arrangementer på kveldstid og i helger skal arrangementer avsluttes kl 23:30. Opprydding, slukking av lys etc. samt låsing skal være avsluttet senest kl 24:00.

Ved avbestilling av arrangement påløper et avbestillingsgebyr på 50% av leiesummen om avbestilling skjer nærmere enn 14 dager til arrangementsdato. Avbestilling tidligere enn 14 dager gir ingen gebyr.


RENGJØRING OG AVLEVERING
Leie av skihytta inkluderer obligatorisk vask utført av utleier. Lokalene skal ryddes og være klar for rengjøring umiddelbart etter avsluttet leie.

Dersom lokalene ikke tilbakeleveres innen avtalt tid påløper kr 500,- pr påbegynt time i gebyr. Dersom lokalene ikke er ryddet ihht avtale, faktureres kr 500,- pr påbegynt halvtime for ekstra renhold.


RABATT FOR KLUBBENS MEDLEMMER
Klubbens medlemmer har egne priser på leie - kontakt vaktmester for pris.
Klubbpris gjelder til private arrangement for klubbens medlemmer, hvor medlemmet selv er vert og selv er til stede hele arrangementet.

Klubbpris gjelder ikke for bedrift, lag eller organisasjon selv om medlemmet der er ansatt evt. medlem.
Leieskjema