Historie

Lørenskog Skiklubb ble stiftet i 1919 og er i dag Lørenskog kommunes eldste idrettslag. Klubbens historie er derfor godt befestet i bygdas befolkning og har rike tradisjoner. Vi teller i 2004 over 600 medlemmer.

HISTORIEN OM SKIKLUBBEN VIL ETTERHVERT BLI GRUNDIG BESKREVET. NOEN FÅ LINJER FINNER DU ALLEREDE NÅ.

STARTEN:
I oppslagsverket "Norske Skiløpere" står det at det er stiftet en skiklubb i 1895 under navnet Lørenskog Skiklubb. Denne fikk kort levetid da skyttersporten var mer populær. Interessen for skisporten vokste imidlertid og Lørenskog Skiklubb ble stiftet i 1919

Årene før 1919 ble det etterhvert mange skiløpere som ville konkurrere utenbygds og meldte seg derfor inn i Oslo Sportsforening. Gutta fra Lørenskog syntes dette ble for galt og enedes derfor om å danne egen skiklubb.

Fra protokollen sakser vi::
Den 12. september var avholdt fest paa "Vardeheim", her blev indtegnet 31 stk. som medlemmer. I sommmerens løp var der oparbeidet skibakke i Rudkollen. Fri grund var ydet av Johan Ruud og J. Feiring. Bakken var udmerket stand og blev prøvet samme dag som generalforsamlingen blev holdt i Benterud. Her blev vedtatt love for klubben.

Til styre blev valgt:
Alf Hauger 11 stemmer
Olaf Finstad 10 stemmer
Sigvald Hovelsrud 10 stemmer
Martin Lien 9 stemmer
Thorbjørn Hauger 8 stemmer

Supleanter:
Kristian Østby
Emil Korsveien

Til sekretær blev valgt Sigvald Hovelsrud. Formand og kasserer velges inden styret paa første styremøte.
_______________________________________________

Åtte dager etter, etter endt trening i Rudkollen ble Olaf Finstad av et enstemmig styre valgt til skiklubbens første formann. Alf Hauger ble valgt til kasserer, og klubben ble meldt inn i Romerike Skikrets.

ANLEGG:

SKIHYTTA:
I 1939 innbød Lørenskog Skiklubb til aksjetegning for skihytte som allerede var under oppføring på egen grunn ved Sandbakken. Gustav Hovelsrud hadde forært skiklubben tomten. Hytta er tegnet av arkitekt Sigurd Braathen og oppført av rundtømmer forært av skogeiere i bygda. Kafedriften på "Bronassetra" kom i gang i 1958 med damegruppas medlemmer. (Damegruppa driver fremdeles (2004) kafé på skihytta hver søndag fra 11-15.)

ARRANGEMENT:
Klubben har gjennom årene hatt ansvar for store skiarrangement. I 1955 ble det første NM for kvinner arrangert i Lørenskog. I 1963 arrangerte vi senior NM og i 1989 Junior NM.

ORGANISASJON:
I 1986 ble det vedtatt en ny organisasjonsplan for klubben. Denne forutsetter at de enkelte grupper har ansvaret for sin egen økonomi, hvor budsjett skal godkjennes på klubbens årsmøte i h.h.t. klubbens målsetting.

ÆRESMEDLEM:
I klubbens historie er det utnevnt følgende æresmedlemmer:
Olaf finstad, Emil Martinsen, Dagny Simonsen, Tordis Haaland, Jonas Hauger, Sigvald Hovelsrud, Eugen Berger, Wilhelm Simonsen, Johan Haaland. Oddvar Nordheim.