Fellesgruppa

Fellesgruppa er en selvstendig gruppe i henhold vedtak årsmøte og organisasjonsplan med representant i klubbens styre. Gruppa er en paraplyorganisasjon for medlemmer som ikke er tilknyttet de aktive idrettslige grupper, men som fortsatt er medlemmer av Lørenskog skiklubb.

Fellesgruppa er Lørenskog Skiklubb støttegruppe, og kan bidra som en aktiv gruppe i forbindelse med dugnader, vedlikehold av skihytta, gratis vedforsyning, samt drift av Skihyttas kafedrift i samarbeid med de aktive gruppene som nå har hovedansvaret.

Innenfor Fellesgruppa er det en underavdeling. Eldres avdeling fungerer med et selvstendig eget styre og som påtar seg operative oppgaver for vedlikehold og ivaretagelse av skiklubbens skihytteanlegg etter nærmere avtale med klubbens arbeidsutvalg og styre.

Alle medlemmer av Eldres avd. er mannlige medlemmer over 40 år og alle mannlige skiklubbmedlemmer har anledning til å bli medlem av eldres avdeling. Eldres avdeling har gjennom høst og vintersesongen møter på skihytta annen hver fredag med innlagt skyte-og pilkastingskonkuranser i Skihytta, med premiutdeling på våren.

Litt Historikk

Gruppas medlemmer består av tidligere aktive utøvere fra forskjellige grupper, i tillegg er det mange medlemmer fra skiinteresserte familier som har fortsatt å opprettholde sitt medlemskap i klubben selv om de ikke har aktive utøvere. Dette har vært og er en gruppe medlemmer som har/ og er en ressursgruppe i forbindelse med dugnader etc. I tillegg er det ganske mange medlemmer i gruppa som har hatt lederverv og styreverv i Lørenskog Skiklubb. Fellesgruppa har også hatt en trimgruppe som arrangerte turmarsjer i ca 20 år. Fellesgruppas damegruppe som hadde ansvaret for kafedriften kontinuerlig i over 50 år.Det er mange av damene som fortsatt er «still going strong» og tar gjerne et tak på Skihytta.

I årens løp har enkelte personer i gruppa vært pådrivere for å utvikle klubbens skihytteanlegg, i samarbeid med klubbens arbeidsutvalg og vedtak i forbindelse med årsmøter.Stor dugnadsinnsats i forbindelse med påbygging og oppgradering av selve skihytteanlegget. Gruppa har også bidratt mye til å bygge et flott lagerbygg for klubbens eiendeler.

Når det gjelder de skianlegg som er opparbeidet i kommunen de siste 10 år har gruppa hatt sentrale personer som har vært pådrivere for å få disse prosjektene realisert i nær kontakt med det politiske miljøet i Lørenskog Kommune.Her har også klubbens medlemmer gjort en stor dugnadsinnsats admistrativt/-og ledelse, samt fysisk dugnadsinnsats ute i marken.

Her kan nevnes i første rekke:

Lysløpa Vallerud - Mariholtet, utført i 2004-2006.

Skileikbakke ved skihytta. Utført i 2003-2004.