Om Langrennsgruppa

Generell info
Innmeldingsskjema finner du HER
Retningslinjer for medlemmer:

  • Langrennsgruppa er en undergruppe av Lørenskog skiklubb. Medlemskontigenten betales til hovedgruppa som sørger for forsikringer, skihyttedrift, datasystemer, websider og klubbmesterskapspremier.
  • Langrennsgruppa har organiserte treninger med kvalifiserte trenere fra 1-4 ganger pr. uke gjennom det meste av året.
  • Langrenngruppa arrangerer bl.a. løpskarusell, barmarksamling, snøsamlinger, skikarusell, smørekurs, skiskole, klubbmesterskap og Madshussprinten.
  • Treningen (når det er snø) om vinteren foregår hovedsakelig i lysløypa fra Ekerud.
  • Innetrening i gymsal for de yngste som alternativ på høsten.


AVGIFTER / DUGNADER

· Treningsavgift betales til langrennsgruppa etter følgende satser (2018/2019):
§ 10 år og yngre kr 800,-
§ 11-12 år kr. 1050-
§ 13-14 år kr. 1250,-
§ 15-16 år kr. 1650,-
§ 17-20 år kr. 2150,-
(Løpere som går på videregående skoler med eget treningsopplegg, og ikke deltar på fellestreningene, betaler ½ treningsavgift).

· Foresatte og utøvere må delta som instruktører o.l. på Skiskolen

· Foresatte må delta på min. én dugnad (kafèvakt på skihytta, kakelotteri og lignende)

· Foresatte må delta som hjelpere ved løps- og skikaruseller samt klubbmesterskap

· I forbindelse med Madshussprinten forventes det at alle hjelper til.

For øvrig gjelder hovedstyrets vedtekter.

/Styret langrenn