Madshussprinten 3. mars 2019


Heattider - veiledende [kommer]
Starttider (startposisjon i heatene anvises av startpersonellet ut fra rangering) [kommer]Aller siste frist for etteranmelding er fredag 1. mars kl. 22:00. Det vil ikke være mulig å etteranmelde lag til rennet etter dette.