Visjon

MÅL OG VISJONER

LØRENSKOG SKIKLUBB- ALPIN

VISJON:


· LSK Alpin skal ivareta alpin skiløping på alle nivåer.

· Det skal skapes bredde via tidlig rekruttering og målrettet utvikling.

· Det skal skapes inspirasjon og idrettsglede gjennom variasjon, entusiasme og kompetanse.

· Det skal skapes et sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere trives og ønsker å bruke sin fritid .

MÅLSETTING:
· Foruten å drive breddeidrett skal klubben ha et tilbud for dem som ønsker å satse på alpint som toppidrett.
Klubben skal utvikle løpere blant landets beste i alle aldersklasser samt være representert i alle nasjonale mesterskap.
Det skal utvikles trenere med høy kompetanse gjennom krav til grunnutdannelse og stimulering til videreutdannelse.
I LSK skal trenerne i samarbeid med styret ha ansvaret for utforming av treningsopplegget og foreldrene utgjøre støtteapparatet.
Det skal utvikles et rekrutteringssystem som sikrer at nye løpere kvalifiseres før de går inn som aktive .


ØKONOMI:
LSK - Alpin ønsker, så langt det praktisk er mulig å stimulere til økt innsats gjennom ulike økonomiske støtteordninger.
Tilskuddene skal være kollektive, og kan variere i størrelse fra år til år.
Intensjonen i klubben er økt engasjement fra hver enkelt løper, og støtten skal reflektere dette.
Støtten som gis er eksempelvis heiskortstøtte, støtte ved samlinger etc. Støtte gis prinsippet ikke til aktive løpere som melder seg inn i klubben etter fylte 14 år.
Styret i LSK - Alpin er suveren ved fastsettelse av støtte for det respektive regnskapsåret.16.10.2008 20:00