Generelle krav

Generelle krav til foreldre, trenere og løpere

FORELDRE:
Foreldrene skal sette seg inn i hva som kreves for å drive denne idretten.
De skal sammen med løperen gi klubben tilbakemelding (gjennom trener og foreldrekontakt) i hvilket omfang man ønsker å delta.
I tillegg til å bidra i klubbens aktiviteter er det viktig med konstruktiv kritikk fra foreldre, men dette må kanaliseres via trener, foreldrekontakt eller styret via sportslig leder.
Foreldre til de yngste løperne bør være mye i bakken fram til barna føler seg trygge.
Foreldre bør være med på de fleste renn og noen samlinger.
Foreldre bør sette seg inn i regler som til enhver tid gjelder i forhold til utstyr. De kan søke råd hos trener slik at barna har reglementert utstyr.
Foreldre skal sørge for at barna har "preparerte ski", da dette er grunnlaget for skiglede.

TRENERE:
Trenerne skal være profesjonelle og seriøse i sitt arbeid som trener.
Det skal legges stor vekt på motiverende og miljøskapende arbeid.
Trenerne må sette seg inn i de retningslinjer som gjelder og fortrinnsvis kommunisere med styret via sportslig leder og foreldrekontaktene.
Treneren skal oppdatere sin kompetanse kontinuerlig å følge moderne treningsprinsipper (etablere eget nettverk i og utenfor klubben).
Trenerne skal tilstrebe et miljø hvor konstruktiv kritikk er "u farlig.". Evaluering av hverandres treningsmetoder/resultater er sunt!
Trenere må samkjøres og jobbe etter felles prinsipper.

Det bør legges til rette for å utveksle løpere på kryss av aldersgruppene, dette for å motivere og bryte etablerte "hierarkier" . Det gir en 12 åring mye å få trene med 13/14 åringer.

LØPERE:

· Det er viktig å stå mye på ski. Skilek er det viktigste for å utvikle seg som alpinist. Dette må løperen sammen med sine foreldre ta ansvaret for.· På trening skal man følge trenerens opplegg og følge med i timen.· Løpere som deltar på LSK's samlinger må sammen med sine foreldre skrive under på en disiplinær kontrakt.
16.10.2008 21:00