Dugnader

Dugnader for alpingruppas medlemmer
Av UB

For å få utbetalt treningsstøtte til aktive må det ha vært deltagelse på 3 hele dugnader.

Definisjonen på en dugnad er:

Bruktmarkedet:
Torsdag og fredag, ca 4 timer + 4 timer = 1 dugnad
Lørdag - hele dagen = 1 dugnad
Søndag - hele dagen = 1 dugnad

Frisørforbundet
Torsdag - ca 4 timer + søndag 3 til 4 timer = 1 dugnad

Kafévakt på skihytta
Kl. 10.00 - 15.00 = 1 dugnad

Andre dugnader
som utdeling av brosjyrer etc. beregnes etter medgått tid.

Dette er de faste dugnadene vi har. Noen ganger har vi også andre dugnader gjennom året. Disse vil det bli informert om via hjemmesiden eller e-post.

På våre egne rennarrangement er det obligatorisk å stille. Disse gir derfor ingen "dugnadspoeng".04.10.2008 00:00