Provisjonssatser

Provisjon beregnes for hver enkelt solgte vare.

Utsalgspris


Provisjon

Kr.

0,-. - 150,-.

Kr.

Salgssum tilfaller klubben

Kr.

151,-. - 200,-.

Kr.

40,00

Kr.

201,-. - 300,-.

Kr.

60,00

Kr.

301,-. - 400,-.

Kr.

80,00

Kr.

401,-. - 500-.

Kr.

100,00

Kr.

501,- og mer


25 %