Om Langrennsgruppa

Generell info
Innmeldingsskjema finner du HER
Retningslinjer for medlemmer:

  • Langrennsgruppa er en undergruppe av Lørenskog skiklubb. Medlemskontigenten betales til hovedgruppa som sørger for forsikringer, skihyttedrift, datasystemer, websider og klubbmesterskapspremier.
  • Langrennsgruppa har organiserte treninger med kvalifiserte trenere fra 1-4 ganger pr. uke gjennom det meste av året.
  • Langrenngruppa arrangerer bl.a. løpskarusell, barmarksamling, snøsamlinger, skikarusell, smørekurs, skiskole, klubbmesterskap og Madshussprinten.
  • Treningen (når det er snø) om vinteren foregår hovedsakelig i lysløypa fra Ekerud.
  • Innetrening i gymsal for de yngste som alternativ på høsten.

    STØTTEORDNINGER

1. Startkontigenten til alle krets- og landsrenn dekkes av langrennsgruppa

2. Det oppnås rabatt på utstyr hos Foss sport på Strømmen

4. For hver av gruppene 11-12, 13-14, 15-16 og junior settes det av et beløp til samlinger, reise (hovedlandsrenn, norgescup, NM), sommerskiskole etc. Trenerkoordinator sammen med trenerne beslutter hvordan pengene skal brukes.

5. Seniorløpere, som kan vise til gode resultater, kan søke om inntil kr 15.000,- i støtte pr utøver til utgifter i forbindelse med deltakelse i norgescup og NM, samt samlinger

TRENERE

· Trenere støttes med kr. 10.000,- til fordeling i forbindelse med årlig snøsamling.

· Trenere/ledere kan søke om støtte i forbindelse med utgifter til NM, Norgescuprenn, hovedlandsrenn og øvrige samlinger, samlet inntil kr. 15.000,-

For å motta støtte under punkt 4 og 5 forventes det at løpere stiller opp i forbindelse med egne arrangement og samlinger, samt bidrar med erfaringer og kunnskap i forbindelse med klubbkvelder og treninger til egne yngre løpere.

Eventuelt sponsorutstyr, som f eks luer, skal brukes så mye som mulig, og alltid der hvor man blir profilert i media.

AVGIFTER / DUGNADER

· Treningsavgift betales til langrennsgruppa etter følgende satser (2017/2018):
§ 10 år og yngre kr 650,-
§ 11-12 år kr. 850-
§ 13-14 år kr. 1050,-
§ 15-16 år kr. 1150,-
§ 17-20 år kr. 1650,-
(Løpere som går på videregående skoler med eget treningsopplegg, og ikke deltar på fellestreningene, betaler ½ treningsavgift).

· Foresatte og utøvere må delta som instruktører o.l. på Skiskolen

· Foresatte må delta på min. én dugnad (kafèvakt på skihytta, kakelotteri og lignende)

· Foresatte må delta som hjelpere ved løps- og skikaruseller samt klubbmesterskap

· I forbindelse med Madshussprinten forventes det at alle hjelper til.

For øvrig gjelder hovedstyrets vedtekter.

/Styret langrenn